تراکت تدریس خصوصی

مجموععه طرح های لایه باز تدریس خصوصی

مشخصات تراکت تدریس خصوصی :

استفاده از فونت فارسی و مناسب طرح
رنگی بندری مناسب تراکت
استفاده از تصاویر مناسب تدریس مانند تصویر کتاب
فایل psd لایه باز با لایه بندی کاملا استاندارد