تراکت موسسه حقوقی و وکالت

تراکت موسسه وکالت و موسسه حقوقی

ویژگی تراکت وکالت:

  • استفاده از فونت فارسی مناسب
  • استفاده از تصاویر و لوگو مناسب مانند نشان دادگاه
  • رنگبندی مناسب با طرح حقوقی
  • فایل psd لابه باز با لایه بندی استاندارد
  • در نظر گرفتن سلیقه ایرانی