بنر روز حسابدار

Best seller

پرفروش ترینها

بنر روز حسابدار

مشخصات کلی بنرهای روز حسابدار:

  • استفاده از فونت فارسی مناسب و زیبا
  • استفاده از المان‌های با کیفیت مانند گل، پرچم ایران و ماشین حساب و ...
  • استفاده از عکس‌های مرتبط با این روز
  • ترکیب رنگ‌های مناسب برای طراحی
  • بنرهای افقی با ابعاد استاندار