کارت ویزیت باشگاه رزمی

مشخصات کارت ویزیت باشگاه رزمی:

  • استفاده از تصویر رزمی کاران
  • مناسب تمام باشگاه های کاراته، کونکفو، بوکس و...
  • رعایت خطوط برش و چاپ در طراحی کارت ویزیت