مجموعه طرح های تراکت لایه باز تراکت دندانپزشکی

مشخصات تراکت دندانپزشکی:

  • استفاده از تصاویر مرتبط مانند عکس دندان
  • فونت فارسی و مناسب طرح دندانپزشکی
  • فایل لایه باز psd با لایه بندی استاندارد
  • استفاده از رنگ های روشن و مناسب طرح
  • محل مناسب مشخصات دندانپزشک
  • محل مناسب برای شبکه های اجتماعی و مشخصات تماس