مجموعه بنر های مناسبی ماه صفر

ویژگی های بنر ماه صفر:

  • طراحی شده برای مناسبت های مذهبی مانند اربعین و 28 صفر در ماه صفر
  • استفاده از کادر تذهیب
  • در نظر گرفتن سلقه اسلامی
  • استفاده از تصاویر مناسب مذهبی
  • فایل psd با لایه بندی استاندارد