مجموعه تراکت فروشگاه ابزار

مشخصات تراکت ابزار فروشی:

  • استفاده از تصاویر ابزار
  • فونت فارسی مناسب با طرح تراکت
  • رنگبندی متناسب با طرح لایه باز ابزار فروشی
  • لایه بندی استاندارد