مجموعه بنر روز ملی شدن صنعت نفت و 29 اسفند

ویژگی های بنر روز ملی شدن صنعت نفت :

  • استفاده از تصویر دکتر مصدق
  • شعارهای روز ملی شدن نفت و 29 اسفند
  • رعایت موارد ایرانی اسلامی
  • فونت مناسب طرح
  • فایل psd با لایه بندی کاملا استاندارد