تراکت آهن فروشی

تراکت فروشگاه آهن آلات

مشخصات تراکت آهن فروشی:

  • استفاده از تصاویر آهن
  • فونت فارسی مناسب
  • در نظر گرفتن محل اطلاعات تماس
  • رنگبندی مناسب طرح آهن فروشی