بنر روز دانشجو

مجموعه بنر روز دانشجو و 16 آذر

مشخصات بنر روز دانشجو:

  • فایل استاندارد psd
  • استفاده از تصاویر و المان های مختلف
  • رنگبندی مناسب با طرح دانشجو
  • فونت فارسی مناسب با طرح بنر