بنر روز جهانی ایدز

ویژگی بنر روز جهانی ایدز:

  • فایل psd با لایه بندی استاندارد
  • متن بمناسب روز جهای ایدز
  • استفاده از روبان و تصاویر مربوط به ایدز
  • رنگبندی متناسب با طرح