بنر اربعین

مجموعه بنر اربعین حسینی

مشخصات بنرهای اربعین حسینی:

  • از تصاویر حرم‌ امامان در طراحی این بنرها استفاده شده است.
  • شعرهای نوشته شده بر روی بنرها مناسب محرم هستند.
  • رنگ‌بندی بیشتر بنرها به صورت سیاه و قرمز در نظر گرفته شده است.
  • تمامی بنرها به صورت لایه‌باز هستند و تغییرات به راحتی روی ان‌ها اعمال می‌شود.