تراکت دوربین مداربسته

مجموعه تراکت های فروشگاه ها و خدمات دوربین مدار بسته

ویژگی تراکت دوربین مداربسته:

  • استفاده از تصاویر مرطب با طرح مانند عکس دوربین
  • فونت فارسی مناسب با طرح تراکت
  • فایل psd بالایه بندی استاندارد
  • توجه به سلیقه کاربر ایرانی در طراحی تراکت