مجموعه تراکت های موبایل فروشی و لوازم جانبی

توضیحات تراکت موبایل فروشی:

  • فایل PSD با لایه بندی استاندارد
  • استفاده از تصاویر موبایل و لوازم جانبی
  • رعایت اصول چاپ و خطوط برش
  • فونت فارسی مناسب طرح موبایل
  • رنگ‌بندی مناسب طرح تراکت