تراکت فروشگاه فرش

Best seller

پرفروش ترینها

مجموعه تراکت های فرش فروشی

مشخصات تراکت فرش فروشی :

  • استفاده از تصاویر مناسب فروشگاه فرش
  • رعایت اصول طراحی و خطوط چاپ
  • فونت فارسی مناسب با طرح
  • فایل استاندارد لایه باز