مجموعه بنر های شهادت حضرت عباس

بنر روز جانباز و ولادت حضرت ابوالفضل:

  • استفاده از تصاویر و کادر تذهیب
  • در نظر گرفتن سلیقه ایرانی اسلامی
  • رنگبندی متناسب با بنر مذهبی
  • فونت فارسی مناسب با طرح شهادت
  • استفاده از نوشته های حماسی